Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

chceuciec
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSalute Salute
chceuciec
2351 cbd2 390

July 28 2017

chceuciec
6051 f047 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialeniwieec leniwieec
chceuciec
chceuciec
chceuciec
6062 a3d8 390
chceuciec
7595 5b8c 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
chceuciec
4948 f3dd 390
Reposted fromdailylife dailylife vialeniwieec leniwieec
chceuciec
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— sie nie bójcie i próbujcie! /tak odnalazłam miłość swojego życia
chceuciec
6151 6122 390
chceuciec
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
chceuciec
9801 678d 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viatouchthesky touchthesky
chceuciec
3542 11e7 390
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
chceuciec
4748 6414 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
chceuciec
3093 48c6 390
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
chceuciec
chceuciec
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viagdziejestola gdziejestola
chceuciec
1778 7c03 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...