Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

chceuciec
7673 948f 390
Reposted byboro98 boro98
chceuciec

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

Reposted frommimala mimala viaumie-ranko umie-ranko
chceuciec
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
Reposted frombeckycue beckycue viaSalute Salute
chceuciec
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
Reposted fromfanaberie fanaberie vialeniwieec leniwieec
chceuciec
chceuciec
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
chceuciec
9112 dd1d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola
chceuciec
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
chceuciec
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
chceuciec
chceuciec
chceuciec
5526 fa65 390
chceuciec
7719 f31b 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
chceuciec
9915 923e 390
Reposted fromPoranny Poranny viaxannabelle xannabelle

March 22 2017

chceuciec
0780 ebce 390
chceuciec
4822 5120 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaDzessik Dzessik
chceuciec
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
2816 0d8a 390
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
chceuciec
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
Reposted frommaybelater maybelater viasavanna savanna
chceuciec
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl